Service och Revision

Fyll i nedanstående formulär då ni ska beställa femårsservice, 10-årsrevision och/eller återfyllning.

Om ni har frågor angående tillvägagångssätt eller priser, kontakta supportansvarig Thommy Eriksson här.

En utskriven kopia skall skickas med i försändelsen till Fogmaker.

* indicates required field

Säkerhetskrav vid frakthantering:

Då ni skickar dubbel- eller trippelcylindrar måste ett eller flera ryggfästen sitta kvar. Det räcker inte med metallslangen som sitter mellan cylindrarna. Om alla ryggfästen tas bort  riskerar metallslangen att lossna vid hantering och risken för allvarlig personskada är då hög!

fasten-pa-slackare

UN1044

Vid transport inom Sverige är Fogmakers kolvackumulatorer, kit innehållande kolvackumulatorer samt Novec™flaskor, undantagna från ADR (farligt gods/vägtransport). De klassas däremot som farligt gods vid sjötransport. Se särbestämmelse 594 i kapitel 3.3.1 i ADR för mer information om väg- och sjötransport enligt UN 1044. Märk kollin och fraktsedeln enligt nedan:

adr-1044

UN1066

Vid transport inom Sverige är Fogmakers detektorflaska (utan kolvackumulator) klassad som farligt gods både vid väg- och sjötransport. Se särbestämmelse 653 i kapitel 3.3.1 i ADR för mer information om väg- och sjötransport enligt UN 1066. Märk kollin och fraktsedeln enligt nedan:

adr-1066