Vi söker en kvalitetsingenjör

Fogmaker International AB är ett expansivt entreprenörsbolag med starkt varumärke och ambitiösa tillväxtplaner. Vi är globalt etablerade och marknadsledande i Europa. Med hjälp av vår breda expertis och vårt kundnära tänk har vi utvecklat långsiktiga, förtroendefulla relationer med våra kunder runt om i världen. Fogmaker utvecklar, tillverkar och marknadsför brandskyddssystem för motorrum som med vattendimma under högt tryck både kyler och kväver branden. Inom segmentet buss är vi marknadsledande i Europa, Mellanöstern och Australien. Våra produkter säljs/levereras till OEM-kunder och återförsäljare runt om i världen.

Sedan starten 1995 har vi installerat över 225 000 system i mer än 50 länder. Fogmakers system finns utöver bussar också i skogs-, jordbruks- och entreprenadmaskiner samt i flygplats- och gruvfordon.

KOMPETENS, ENGAGEMANG och INTEGRITET är de unika värdeord som präglar hela vår verksamhet och som styr hur vi jobbar och tar beslut. De ger oss en gemensam syn och skapar en vi-känsla.

 

Fogmaker erbjuder en stimulerande och positiv miljö där vi alla jobbar tillsammans över gränserna för att utveckla, producera, sälja och leverera det våra kunder efterfrågar. Med flera år av stark tillväxt bakom oss och en plan för fortsatt tillväxt behöver vi nya drivna, kunniga och ambitiösa medarbetare. 

Kvalitetsavdelningen består idag av två medarbetare som rapporterar till verksamhetschefen.

Vi förstärker nu vår kvalitetsorganisation och söker en: Kvalitetsingenjör

 

Ditt uppdrag

Fogmaker utvecklar, producerar och säljer en säkerhetsfunktion. Detta ställer höga krav på samtliga processer i affären – våra egna, leverantörernas men också våra återförsäljares processer.

Som kvalitetsingenjör är du ansvarig och samordnare för processerna Efterlevnad av krav (flera typer av revisioner) samt Avvikelsehantering. Det vill säga, du är kontrollinstans för vår förmåga att efterleva kraven från ägare, kunder, certifieringsorgan och andra intressenter i hela kedjan: Fogmakeraffären.

Du är också ansvarig för att ta emot, fördela, leda och följa upp Kundavvikelser och Interna avvikelser samt ta emot, analysera och fördela förbättringsförslag

Vem är du?

Vi tror att du är civil- eller högskoleingenjör alternativt har du motsvarande erfarenheter.

Vi letar efter dig som är självgående och ambitiös, som tar initiativ och har förmåga att fullfölja. Du har kunskaper inom kvalitet som tex Six Sigma, statistik, kapabilitetstudier och metoder för grundorsaksutredning. Erfarenhet av ISO 9000, ISO 14001, IATF 16949, att ta emot tredjeparts revisioner och genomföra interna revisioner är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av montering och fordonsindustrin. Givetvis pratar och skriver du flytande svenska samt klarar professionell kommunikation på engelska.

Dina personliga egenskaper värderas högt. Du har ett helikopterperspektiv och en förmåga att med ett långsiktigt perspektiv kunna sätta upp mål för vårt kvalitets- och miljöarbete.

 

Låter det intressant?

Vill Du veta mer – hör gärna av dig till mig, Axel Carlsson, Operation Manager, axel.carlsson@fogmaker.com eller 072 – 249 9044.

Din ansökan skickar Du senast 2021-12-15 in till vår HR-chef birgitta.mattsson@fogmaker.com