Test: Årlig kontroll

Alla frågor baseras på Fogmakers Servicemanual (Art.nr. 8011-001).
Läs frågorna noga innan du svarar.
Skriv så tydligt du kan!

Lycka till!

NamnFöretagEmail
Vilket tryck ska det normalt vara i Fogmakers kolvackumulator? Markera rätt svar.
Etiketten med serienummer på kolvackumulatorn är oläsbar/saknas. Hur kan du ändå identifera kolvackumulatorn?
Vad ska du mer göra som en följd av detta?
Skriv ditt svar nedan.
Vart sitter säkerhetsskruven på ventil: generation 1 och 2?
Markera vart den sitter på respektive ventiltyp:
sakerhetsskruv
Vilken är säkerhetsskruvens funktion i Fogmakers brandskydds- system?
Skriv ditt svar nedan.
Har distributionssystemet på bilden installerats korrekt?
Skriv ned om och i så fall hur, position A,B och C kan förbättras.
distributionssystem
Detektorslangen på bilden är felaktigt installerad. Vad kan du som kontrollant/serviceperson göra avseende installationen?
Skriv ditt svar nedan.

detektorslang
Hur kontrollerar du att distributionsslangen är i bra skick? Skriv ditt svar nedan.
Hur kontrollerar du att den mekaniskt aktiverade kolvackumula- torn fungerar?
Ledning: Detta har att göra med aktiveringshand- tagen.
Skriv ditt svar nedan.
Detektor askans ventil är stängd. Vad ska du kontrollera innan du kan öppna ventilen?
Skriv ditt svar nedan.
Etiketten med serienummer på detektor askan är oläsbar/saknas. Hur kan du ändå identifera detektor askan?
Vad ska du mer göra som en följd av detta?
Skriv ditt svar nedan.
I vilka godkända vinklar kan en detektor aska monteras?
Vilket tryck ska Detektionssystemet ha vid 20°C?
Skriv ditt svar nedan.

detektorflaska
Vilka ingående komponenter i ett Fogmaker brandskyddssystem indikeras av siffrorna nedan?
Notera ditt svar i rutan nedan.

brandskyddssystem
Systemet som visas i fig 5 är typiskt för en viss typ av fordon. Vilka?
Skriv ditt svar nedan.
Vilka ingående komponenter & system indikeras av siffrorna nedan?
Notera dina svar på raderna nedan.
fraga-14
Hur kontrollerar du att magnetventilen fungerar, om installerad?
Skriv ditt svar nedan.
Hur kontrollerar du att alarm och signalenheterna fungerar? Ledning: det finns två olika sätt att kontrollera detta.
Skriv ditt svar nedan.
I vilka godkända vinklar kan en Novec aska monteras? Vilket tryck ska Novec systemet ha vid 20°C?
Skriv ditt svar nedan.
detektorflaska